Feedback

Zapisz się do newslettera

Kategoria Szkolenie Data Miejsce Cena (brutto) Zgłoś się Obserwuj
Gospodarka odpadami Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie - ewidencja, sprawozdawczość, uzyskiwanie decyzji z uwzględnieniem zmian planowanych w 2017 r. 27 września 2017
zaproponuj inną
Katowice
zaproponuj inne
675,27 zł
Koniec promocji
zgłoś się
pozostało miejsc: 13
obserwuj
obserwujących: 2
Woda i ścieki Nowe oblicze gospodarki wodno-ściekowej w odniesieniu do ustawy – Prawo wodne 28 września 2017
zaproponuj inną
Poznań
zaproponuj inne
613,77 zł
Promocja
zgłoś się
pozostało miejsc: 5
obserwuj
POŚ Kontrola przedsiębiorstw z zakresu przestrzegania i stosowania przepisów w ochronie środowiska 04 października 2017
zaproponuj inną
Warszawa
zaproponuj inne
613,77 zł
Promocja
zgłoś się
pozostało miejsc: 15
obserwuj
Menadżer ds. Ochrony Środowiska Kompendium wiedzy z ochrony środowiska 09-11 października 2017
zaproponuj inną
Poznań
zaproponuj inne
1 722,00 zł
Promocja
zgłoś się
pozostało miejsc: 20
obserwuj
REACH Obowiązki dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych – nowelizacja przepisów 09 października 2017
zaproponuj inną
Katowice
zaproponuj inne
613,77 zł
Promocja
zgłoś się
pozostało miejsc: 14
obserwuj
obserwujących: 1
Menadżer ds. Ochrony Środowiska Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym od 2017 roku - uzyskiwanie decyzji środowiskowej w praktyce 12 października 2017
zaproponuj inną
Wrocław
zaproponuj inne
613,77 zł
Promocja
zgłoś się
pozostało miejsc: 15
obserwuj
REACH Obowiązki dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych – nowelizacja przepisów 23 października 2017
zaproponuj inną
Poznań
zaproponuj inne
613,77 zł
Promocja
zgłoś się
pozostało miejsc: 14
obserwuj
Woda i ścieki Nowe oblicze gospodarki wodno-ściekowej w odniesieniu do ustawy – Prawo wodne 24 października 2017
zaproponuj inną
Katowice
zaproponuj inne
613,77 zł
Promocja
zgłoś się
pozostało miejsc: 12
obserwuj
obserwujących: 2
Gospodarka odpadami Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie - ewidencja, sprawozdawczość, uzyskiwanie decyzji z uwzględnieniem zmian planowanych w 2017 r. 08 listopada 2017
zaproponuj inną
Poznań
zaproponuj inne
613,77 zł
Promocja
zgłoś się
pozostało miejsc: 15
obserwuj
POŚ Wpływ nowelizacji k.p.a. na proces uzyskiwania przez przedsiębiorców decyzji administracyjnych 09 listopada 2017
zaproponuj inną
Opole
zaproponuj inne
613,77 zł
Promocja
zgłoś się
pozostało miejsc: 20
obserwuj
Woda i ścieki Zasady ochrony wód w kontekście nowej ustawy – Prawo wodne 14 listopada 2017
zaproponuj inną
Wrocław
zaproponuj inne
613,77 zł
Promocja
zgłoś się
pozostało miejsc: 15
obserwuj
Gospodarka odpadami Optymalizacja kosztów związanych z gospodarką odpadami w przedsiębiorstwie 15 listopada 2017
zaproponuj inną
Warszawa
zaproponuj inne
613,77 zł
Promocja
zgłoś się
pozostało miejsc: 15
obserwuj
obserwujących: 1
POŚ Kontrola przedsiębiorstw z zakresu przestrzegania i stosowania przepisów w ochronie środowiska 22 listopada 2017
zaproponuj inną
Opole
zaproponuj inne
613,77 zł
Promocja
zgłoś się
pozostało miejsc: 15
obserwuj
Powietrze Nowe obowiązki przedsiębiorców stosujących substancje zubożające warstwę ozonową i fluorowane gazy cieplarniane 23 listopada 2017
zaproponuj inną
Poznań
zaproponuj inne
613,77 zł
Promocja
zgłoś się
pozostało miejsc: 15
obserwuj
Woda i ścieki Zasady ochrony wód w kontekście nowej ustawy – Prawo wodne 06 grudnia 2017
zaproponuj inną
Warszawa
zaproponuj inne
613,77 zł
Promocja
zgłoś się
pozostało miejsc: 13
obserwuj
Gospodarka odpadami Optymalizacja kosztów związanych z gospodarką odpadami w przedsiębiorstwie 12 grudnia 2017
zaproponuj inną
Wrocław
zaproponuj inne
613,77 zł
Promocja
zgłoś się
pozostało miejsc: 15
obserwuj
Powietrze Nowe obowiązki przedsiębiorców stosujących substancje zubożające warstwę ozonową i fluorowane gazy cieplarniane 13 grudnia 2017
zaproponuj inną
Katowice
zaproponuj inne
613,77 zł
Promocja
zgłoś się
pozostało miejsc: 14
obserwuj
obserwujących: 1
Szkolenie dedykowane Kompendium wiedzy z ochrony środowiska Do ustalenia
zaproponuj inną
Do ustalenia
zaproponuj inne
0,00 zł

obserwuj
Szkolenie dedykowane Kontrole przedsiębiorstw z zakresu przestrzegania i stosowania przepisów w ochronie środowiska Do ustalenia
zaproponuj inną
Do ustalenia
zaproponuj inne
0,00 zł

obserwuj
Szkolenie dedykowane Lotne związki organiczne (LZO) – synteza teorii i praktyki w prawidłowym prowadzeniu instalacji Do ustalenia
zaproponuj inną
Do ustalenia
zaproponuj inne
0,00 zł

obserwuj
obserwujących: 4
Szkolenie dedykowane Nowe oblicze gospodarki wodno-ściekowej w odniesieniu do ustawy – Prawo wodne Do ustalenia
zaproponuj inną
Do ustalenia
zaproponuj inne
0,00 zł

obserwuj
Szkolenie dedykowane Nowe obowiązki przedsiębiorców stosujących substancje zubożające warstwę ozonową i fluorowane gazy cieplarniane Do ustalenia
zaproponuj inną
Do ustalenia
zaproponuj inne
0,00 zł

obserwuj
Szkolenie dedykowane Obowiązki dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych (REACH) Do ustalenia
zaproponuj inną
Do ustalenia
zaproponuj inne
0,00 zł

obserwuj
obserwujących: 3
Szkolenie dedykowane Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym od 2017 roku – uzyskiwanie decyzji środowiskowej w praktyce Do ustalenia
zaproponuj inną
Do ustalenia
zaproponuj inne
0,00 zł

obserwuj
Szkolenie dedykowane Warsztaty przygotowujące do egzaminu na Kierownika instalacji termicznego przekształcania odpadów Do ustalenia
zaproponuj inną
Do ustalenia
zaproponuj inne
0,00 zł

obserwuj
Szkolenie dedykowane Warsztaty przygotowujące do egzaminu na Kierownika Składowiska Odpadów Do ustalenia
zaproponuj inną
Do ustalenia
zaproponuj inne
0,00 zł

obserwuj
Szkolenie dedykowane Zasady ochrony wód w kontekście nowej ustawy – Prawo wodne Do ustalenia
zaproponuj inną
Do ustalenia
zaproponuj inne
0,00 zł

obserwuj