Feedback

Zapisz się do newslettera

(+48) 77 44 26 668 @szkolenia@atmoterm.pl

Baza BDO bez tajemnic. Przygotuj firmę do nowych zasad raportowania i ewidencjonowania danych o odpadach

Wrocław, 13 lutego 2020

O tym, że powstanie Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dalej Baza BDO) wiadomo od 2013 roku. Po kilkukrotnych przesunięciach terminu uruchomienia Bazy, wygląda na to, że styczeń 2020 roku będzie przełomowy dla wszystkich gospodarujących odpadami. Nowe zasady realizacji ewidencji i sprawozdawczości ciekawią wszystkich którzy mają do czynienia z odpadami. Biorąc pod uwagę długi czas wdrażania przepisów, na pewno Twoja firma złożyła już wniosek o wpis do Rejestru BDO, który jest integralną częścią systemu. Jeżeli jeszcze tego nie uczyniliście, sprawdź TUTAJ czym jest obowiązek i jakie są konsekwencje braku wpisu . Zapowiadane przez Instytut Ochrony Środowiska – PIB, kolejne elementy Bazy BDO to moduły dotyczące ewidencji i sprawozdawczości odpadowej. To właśnie te moduły zostaną udostępnione przedsiębiorcom od stycznia 2020 roku. System oraz zaimplementowane w nim zasady mają uszczelnić gospodarkę odpadami i wyeliminować pojawiające się nieprawidłowości. W jaki sposób? O tym, oraz o zasadach i wyzwaniach pojawiających się przy korzystaniu z Bazy BDO dowiesz się na naszym szkoleniu.

Czy to szkolenie jest dla mnie? Jeżeli reprezentujesz firmę zajmującą się:
wytwarzaniem, transportem, zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów; wprowadzaniem na rynek produktów w opakowaniach, opon, olei smarowych, pojazdów, baterii lub akumulatorów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
produkcją, importem i nabywaniem opakowań z krajów UE;   handlem detalicznym lub hurtowym i oferujesz torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową;
prowadzeniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (prowadzony samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą);   sprzedażą odpadów i pośredniczeniem w obrocie odpadami (nawet wtedy gdy nie obejmują odpadów fizycznie w posiadanie)
  to szkolenie jest wprost idealne dla Ciebie. 

  Jakie zagadnienia będą omawiane na szkoleniu?
I. Co mówi prawo?:
 1. Nowelizacja ustawy o odpadach, a jej wpływ na gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie.;
 2. Nowe obowiązki i zadania;
 3. Przepisy wprowadzające i regulujące funkcjonowanie Bazy BDO;
 4. Role i zakres odpowiedzialności m.in.: wytwórca, transportujący, odbierający, organizacja odzysku opakowań, organizacja samorządu gospodarczego, prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów;
 5. Sankcje karne za nieprzestrzeganie prawa.
II. Czym jest i jaką rolę pełni Baza BDO?
 1. Rejestr BDO jako integralna część Bazy BDO: kogo dotyczy, jak złożyć wniosek, kary za brak wpisu do Rejestru;
 2. Biznesowe konsekwencje braku wpisu do Rejestru BDO;
 3. Zawartość BDO wg. ustawy;
 4. Zadania i korzyści płynące z wdrożenia Bazy BDO;
 5. Baza BDO jako narzędzie dla Inspekcji Ochrony Środowiska;
III. Jak prowadzić ewidencję i sprawozdawczość w NOWYCH MODUŁACH Bazy BDO?
 1. Indywidualne konto, rejestracja i aktualizacja danych na koncie;
 2. Prezentacja zawartości i funkcjonalności nowych modułów Bazy BDO;
 3. Prowadzenie ewidencji odpadów;
 4. Przygotowanie karty przekazania odpadów (KPE), zbiorczego zestawienia o odpadach;
 5. Numer rejestrowy w dokumentacji;
 6. Terminy realizowania obowiązku ewidencjonowania odpadów;
 7. Sprawozdawczość w zakresie produktów, opakowań oraz gospodarki odpadami prowadzona w Bazie BDO;
 8. Badania pilotażowe: wnioski i doświadczenia.
IV. Jakie są techniczne możliwości Bazy BDO?
 1. Integracja z zewnętrznymi systemami (API);
 2. Export i import danych w Bazie.
V. Jak kształtuje się przyszłość w gospodarce odpadami?
 1. Planowane kierunki zmian przepisów;
 2. Dalsze prace nad uszczelnieniem systemu gospodarowania odpadami.
VI. Pytania i odpowiedzi na zakończenie. Wręczenie certyfikatów udziału w szkoleniu.

 Kiedy i gdzie organizowane jest szkolenie?

Termin Lokalizacja
13 luty 2020 r. Wrocław

 Co otrzymam w cenie szkolenia?
Cena szkolenia to 549,00 zł netto (+ VAT) i obejmuje:
  • możliwość udziału w jednodniowym szkoleniu otwartym;
  • materiały szkoleniowe;
  • 40-dniowy, bezpłatny dostęp do serwisu informacji z prawa ochrony środowiska - EKOwiedza;
  • przerwy kawowe oraz lunch podczas szkolenia.

Płatności dokonywane są na podstawie przelewowej faktury VAT wystawianej po szkoleniu.

 Jak mogę się zapisać?

Zachęcamy do obserwowania szkolenia. Dodając szkolenie do Obserwowanych, jako pierwszy otrzymasz informacje o konkretnych terminach w Twoim mieście. Jeżeli termin nie gra roli zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Potwierdzenie organizacji szkolenia przesyłamy na wskazany w formularzu adres e-mail na minimum 7 dni przed terminem szkolenia.

 Potrzebujesz indywidualnie zaprojektowanego szkolenia?

Nie pasują Ci terminy? Chcesz aby program szkolenia został dopasowany do specyfiki działalności Twojej firmy lub instytucji? Wszystkie nasze szkolenia organizujemy zarówno w formie otwartej jak i zamkniętej. Chcesz poznać szczegóły? Skontaktuj się z nami:

Centrum Szkoleń i Wiedzy Środowiskowej
e-mail: szkolenia@atmoterm.pl
tel. 77 442 66 68